Tabela Interaktive


Oliboard


Olivetti OLIBOARD eshte i perbere nga nje zgjedhje Tabelash interaktive multimediale, ne formatin 4/3 dhe 16/9, disa lloj projektoresh sipas zgjedhjes, disa lloj kompjuterash (desktop, laptop ose tablet), nje sere aksesoresh te projektuar ne menyre specifike per ambjentet shkollore. Perfshihen programet e perdorimit, sherbimi i instalimit dhe mirembajtjes, kurse mbi perdorimin dhe materialet perkatese...Keto tabela dallohen per te shkruarin natyral, te shpejte e te sakte me stilolaps elektronik ose thjesht me gisht, ne varesi te modelit te zgjedhur. Tabelat elektromagnetike, te perdorura me stilolaps elektronik, ofrojne menyre natyrale ne te shkruar, ato te perdorshme me gishta, pervecse me stilolaps, marrin komanda nepermjet prekjes ( touch ) te ngjashme me ato ne tablet apo smartphone. Software qe e shoqeron, pervec sh instrumenteve per te shkruar, ofron nje game funksionesh te avancuara : njohjen automatike te shkrimit manual dhe formave gjeometrike, instrumenta per paraqitjen, riprodhimin, regjistrimin, vizatimi, integrim imazhesh, video dhe objekte multimediale. Leksionet mund te ruhen ne disa lloj formatesh per tu riperdorur apo shperndare studenteve apo kolegeve. Per shperndarjen e leksioneve ne kohe reale dhe ne largesi, ofrohet nje sherbim WEB. Platforma OLISCHOOL, e krijuar nga Olivetti, per te integruar te gjithe proceset e komunikimit midis shkolles dhe shtepise. Me tabelat OLIBOARD cdo docent mund te gjeje pergjigjen e nevojave specifike te cdo shkolle, klase dhe menyre mesimdhenieje, te permiresoje mbarevajtjen e leksioneve, te stimuloje pjesemarrjen aktive te studenteve gjate leksioneve..
Shkarko Broshurat:

  1. Oliboard
  2. Oliboard Up & Down
  3. Oliboard kSystem2
  4. Oliboard kSystem3
  5. Oliboard Box

  • multi-user and multi-touch models
  • electromagnetic and CCD technologies
  • short- and ultrashort-throw video-projectors
  • software for development of teaching aids
  • fittings for installation on wall or mobile stand